Polityka prywatności

Polityka prywatności
W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ART. 173 i 174 USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez Sklep działający pod adresem internetowym http://www.zoomedical.pl/, prowadzony przez: V EZOO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Krzywa , Nr 18, 59-216 Ziemnice Numer KRS: 0000528850, NIP: 8943057472, REGON 022523287

I. Definicje

Administrator – oznacza V EZOO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Krzywa , Nr 18, 59-216 Ziemnice Numer KRS: 0000528850, NIP: 8943057472, REGON 022523287 , która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.zoomedical.pl/

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

II. Dane Osobowe
Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
1. Imię i Nazwisko
2. Adres Zamieszkania
3. Adres Dostawy – jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
4. Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
5. Numer Telefonu
Skuteczne zarejestrowanie się (założenie konta), złożenie zamówienia lub zgłoszenie reklamacji w Serwisie wymaga uprzedniego, dobrowolnego, odrębnego dla każdego celu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówienia bądź złożenia reklamacji w Serwisie.
W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni – w celu realizacji procesu przygotowania i wysyłki towaru oraz procesu reklamacyjnego.
Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej zgody. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
Administrator może wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane osobowe wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej, odrębnej zgody.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, Użytkownik posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o korzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Serwisie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@vezoo.pl

III. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Świadczenia usług reklamowych
i. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
ii. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
iii. doubleclick.net [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
iv. hit.gemius.pl [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Polsce]
v. mailchimp.com [administrator cookies: The Rocket Science LLC]
c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i. Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
ii. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i. Desk.com [administrator cookies: Salesforce.com Inc. z siedzibą w USA]
h. Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika:
i. Google.com – [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
i. Realizacji płatności:
i. www.payu.pl [administrator cookies: PayU SA z siedzibą w Polsce]

V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
4. Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj jako pierwszy informacje
o promocjach i nowościach

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

x